Fonden Fællesskolen

Vi arbejder ud fra det grundsyn, at alle børn har ret til et godt og udviklende skoleliv som fundament for et godt voksenliv med sociale fællesskaber, familie, arbejde, fritidsliv og deltagelse i samfundet i øvrig

Fonden Fællesskolen

Vi underviser elever,
der har brug for et alternativ til folkeskolen.

Nogle børn og unge falder af den en ene eller den anden grund igennem i folkeskolen, og nogle kan heller ikke rummes i folkeskolens specialklasser.

Formålet med Fonden Fællesskolen er at give disse elever et skoletilbud – der møder dem lige dér, hvor de befinder sig personligt, socialt og fagligt – og med det sigte, at de kan vende tilbage til folkeskolen. Bliver de ikke i stand til dette, kan de fortsætte på Fonden Fællesskolen og tage deres 9. eller 10. klasses afgangsprøve hos os, så de kan søge optagelse på en ordinær ungdomsuddannelse.

IMG 20210623 110038
Afspil video om IMG 20210623 110038

De seneste