Undervisningstilbud

Skoledagen

Undervisning / specialundervisning

Undervisningen inddrager en lang række af forskellige og varierende undervisningsmetoder fra lærerstyret fælles tavleundervisning hen over mere projektorienteret (gruppe-)undervisning til oplevelsesorienteret læring. Der veksles altid mellem mundtlige og skriftlige arbejdsformer. Undervisningsformerne tager så vidt muligt udgangspunkt i elevernes behov, niveau og forudsætninger, ligesom der foretages en kontinuerlig tilpasning hertil.

Undervisningen foregår ud fra ugeskemaer, der gælder i afgrænsede perioder. Også her sker der en tilpasning af elevernes skema, hvis nogle elever har behov for for eksempel et reduceret skema.

Den praktiske del af naturfagsundervisningen gennemføres på Præstø Skole, og idrætsundervisningen og evt. svømning afvikles i Nr. Alslev Hallerne.

Sund mad

Eleverne møder på ind på skolen mellem 8.00 og 8.10. Skolen serverer et sundt og alsidigt morgenmåltid til alle elever, når de møder ind, og voksne og elever spiser sammen. Vi lægger vægt på en rolig start på dagen, og der hygges med stille snak.

Kl. 12 serverer skolen frokost, som elever, pædagoger og lærere spiser sammen. Frokosten består af en lun ret, suppleret med rugbrødsmadder og salat.

Som al samvær med eleverne anser vi også måltiderne for at være et rum for social læring.

Vores kost bygger på almene kostråd, så vi kan sikre en sund og alsidig kost, og en stor del af råvarerne er økologiske.

IMG 20210623 110229
IMG_3923

Ture

Ind imellem planlægger vi dage ud ad huset. Vi øver teambuilding i Mystery Room i København, ser teaterstykket Vildheksen på Østre Gasværk, forholder os til nyheders sandhedsværdi i undervisningstilbud på DR eller går i historiens fodspor på Middelaldercentret. Det hele skaber sammenhold på tværs, giver glæde i

læringsprocessen, øver sociale kompetencer i læringsfællesskaber, bidrager til dannelse og puffer til kreativiteten.

Lejrskoler

Hvert år tager Fonden Fællesskolen på lejrskole. Vores ture har ofte et naturfagligt og historisk fokus.

Vi har blandt andet været i Nordtyskland, hvor vi blandt andet besøgte Berlin og koncentrationslejren i Sachsenhausen – i Jylland, hvor vi besøgte Råbjerg Mile og Kattegatcentret og overnattede i akvariet blandt klumpfisk – på Samsø, hvor naturen blev udforsket på tandemcykel og rovfugle studeret på nærmeste hold hos en Falkoner – på Als, og besøgt Universe Science Park i Nordborg og gået i takt på Museet 1864 samt på overlevelsestur til Sydsverige, hvor fysikken og udholdenheden blev testet.

Fællesskolen ser lejrskolen som et af mange læringsrum, hvor man kan fagligt indhold med gode oplevelser, der samtidig opbygger og stimulerer det sociale fællesskab

Stærke værdier

Fællesskolens værdier

Nysgerrighed skaber vækst, og spørgsmål som hvorfor, hvordan, hvilket, hvornår og hvem er udtryk for nysgerrighed og katalysator for læring, og er en af vores vigtigste grundsten i læringsprocesser. Det gælder både i en faglig kontekst, og ikke mindst hos lærere og pædagoger, da vi er nysgerrige på, hvem vore elever er som mennesker og hvad der får dem hver især til at trives og lære nyt. Nysgerrighed er fundamentalt for en optimal personlig, social og faglig udvikling.

Nysgerrighed

For at være tryg, der hvor man er kræves der blandt andet en følelse af at høre til, og at kunne mærke at andre vil én. Dette følger hånd i hånd med at have lyst, vilje og forudsætninger for at ville andre, og er fundamentalt for den gode sociale udvikling samt kan bane vejen for en succesrig overgang til videre uddannelse og arbejdsmarked. Fællesskolen prioriterer tid til nærvær. De mange små nærværende samtaler, der baner vejen for at kunne befinde sig godt i sin klasse og i frikvartererne, er med til at skabe en identitet som skoleelev og kommende borger.

Nærvær

Faglig viden og evnen til at bruge den viden i livet er en grundsten for at træffe gode valg og kunne leve et tilfredsstillende voksenliv. Fællesskolen tror på, at alle kan opnå en faglig vækst og at den vækst er vigtig både i forhold til videre uddannelse og eget selvværd og identitet. Fællesskolen stræber efter, at alle vores elever oplever, at de har kapacitet til at lære hele livet, og at den kapacitet kan åbne de døre, der er vigtige for dem.

Faglighed