Om Fonden Fællesskolen

Organisation / Daglig ledelse

Fonden Fællesskolen er en erhvervsdrivende fond stiftet i 2014 af Fonden Startskuddet og Fællesskabet Fanefjord Fond, som begge i mange år havde drevet hvert deres undervisningstilbud. Skolen har overenskomst med Vordingborg Kommune efter ’Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder’.

IMG_3932

Fællesskabet Fanefjord Fond

- Direktør

Jesper Kronborg
Storegade 16
DK-4780 Stege
Tlf. 55 86 12 98
E-mail: jesper@fanefjord-fond.dk
Web: www.fanefjord-fond.dk

Fonden Fællesskolen

- Skoleleder

Jackie Cameron-Mathiassen
Skovhusevej 21, Tolstrup
DK-4735 Mern
Tlf: 25 45 94 03
E-mail: jc@fondenfaellesskolen.dk
Web: www.fondenfaellesskolen.dk

Stærke værdier

Fællesskolens værdier

Nysgerrighed skaber vækst, og spørgsmål som hvorfor, hvordan, hvilket, hvornår og hvem er udtryk for nysgerrighed og katalysator for læring, og er en af vores vigtigste grundsten i læringsprocesser. Det gælder både i en faglig kontekst, og ikke mindst hos lærere og pædagoger, da vi er nysgerrige på, hvem vore elever er som mennesker og hvad der får dem hver især til at trives og lære nyt. Nysgerrighed er fundamentalt for en optimal personlig, social og faglig udvikling.

Nysgerrighed

For at være tryg, der hvor man er kræves der blandt andet en følelse af at høre til, og at kunne mærke at andre vil én. Dette følger hånd i hånd med at have lyst, vilje og forudsætninger for at ville andre, og er fundamentalt for den gode sociale udvikling samt kan bane vejen for en succesrig overgang til videre uddannelse og arbejdsmarked. Fællesskolen prioriterer tid til nærvær. De mange små nærværende samtaler, der baner vejen for at kunne befinde sig godt i sin klasse og i frikvartererne, er med til at skabe en identitet som skoleelev og kommende borger.

Nærvær

Faglig viden og evnen til at bruge den viden i livet er en grundsten for at træffe gode valg og kunne leve et tilfredsstillende voksenliv. Fællesskolen tror på, at alle kan opnå en faglig vækst og at den vækst er vigtig både i forhold til videre uddannelse og eget selvværd og identitet. Fællesskolen stræber efter, at alle vores elever oplever, at de har kapacitet til at lære hele livet, og at den kapacitet kan åbne de døre, der er vigtige for dem.

Faglighed